Posljednje ažurirano: 25. travnja 2019.

 

1. Uvjeti

Pristupanjem web stranici na adresi https://sts.hr, pristajete biti obvezani ovim uvjetima pružanja usluge, svim primjenjivim zakonima i propisima te se slažete da ste odgovorni za poštivanje svih primjenjivih lokalnih zakona. Ako se ne slažete ni s jednim od ovih uvjeta, zabranjeno Vam je korištenje ili pristup ovoj web lokaciji. Materijali sadržani na ovoj web stranici zaštićeni su važećim zakonom o autorskim pravima i zaštitnim znakovima.

 

2. Korištenje licenca

a) Dopuštenje se daje privremenom preuzimanju jedne kopije materijala (informacija ili softvera) na web mjestu SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o., nekomercijalne, prolazne preglede. Ovo je odobrenje licence, a ne prijenos vlasništva, a prema ovoj licenci, ne smijete:

  • izmijeniti ili kopirati materijale;
  • koristiti materijale za bilo koju komercijalnu svrhu, ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);
  • pokušati dekompilirati ili obrnuti inženjering bilo kojeg softvera koji se nalazi na web stranici SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o.;
  • ukloniti sva autorska prava ili druge vlasničke oznake iz materijala; ili
  • prenijeti materijale na drugu osobu ili “zrcaliti” materijale na bilo kojem drugom poslužitelju.

b) Ova se licenca automatski prekida ukoliko prekršite neko od ovih ograničenja i može biti ukinuta od strane SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. u bilo koje vrijeme. Nakon što prestanete gledati ove materijale ili po prestanku ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale u Vašem posjedu bilo u elektroničkom ili tiskanom obliku.

 

3. Odgovornost

Materijali na web stranici SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. pružaju se na temelju “kakvi jesu”. SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. ne daje nikakva jamstva, izričita ili implicirana, a ovime se odriče i negira sva druga jamstva, uključujući, bez ograničenja, podrazumijevana jamstva ili uvjete prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, intelektualnog vlasništva ili druge povrede prava.

Nadalje, SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. ne jamči niti ne daje nikakve izjave glede točnosti, vjerojatnih rezultata ili pouzdanosti korištenja materijala na svojim internetskim stranicama ili na neki drugi način povezanih s takvim materijalima ili na bilo kojem mjestu povezanom s ovim stranicama.

 

4. Ograničenja

Ni u kojem slučaju SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. neće biti odgovoran za štete (uključujući, bez ograničenja, štete zbog gubitka podataka ili dobiti ili zbog prekida poslovanja) koje proizlaze iz uporabe ili nemogućnosti korištenja materijala na web stranici SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o., čak i ako je SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. ili njegov ovlašteni zastupnik obaviješten o usmenom ili pismenom obliku o mogućnosti takve štete. Budući da neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenja na implicirana jamstva ili ograničenja odgovornosti za posljedične ili slučajne štete, ta se ograničenja možda ne odnose na Vas.

 

5. Promicanje ravnopravnosti spolova, jednakih mogućnosti i nediskriminacije

SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. na svojoj web stranici u komentarima objava i referenci potiče slobodu govora, tj. pravo izražavanja vlastitih stajališta i razmišljanja bez straha da će te netko u tom pokušati spriječiti ili zbog toga kazniti. No tvrtka SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. će oštro osuditi, zabraniti te pravno i institucionalno sankcionirati sve oblike izražavanja koji šire, potiču, promiču ili opravdavaju rasnu ili etničku mržnju, omalovažavaju na temelju spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, zatim nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, dobi, zdrastvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije te sve druge oblike mržnje temeljene na netoleranciji.

 

6. Točnost materijala

Materijali koji se pojavljuju na web stranici SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. mogu uključivati tehničke, tipografske ili fotografske pogreške. SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. ne jamči da je bilo koji materijal na njegovoj internetskoj stranici precizan, potpun ili aktualan. SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. može u bilo kojem trenutku izmijeniti materijale sadržane na njegovoj web stranici bez prethodne najave. Međutim, SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. ne obvezuje se na ažuriranje materijala.

 

7. Linkovi

SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. nije pregledao sve web-lokacije povezane s njegovom web-lokacijom i nije odgovoran za sadržaj takvog povezanog web mjesta. Uključivanje bilo koje veze ne podrazumijeva prihvaćanje od strane SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. mjesta. Korištenje bilo koje takve povezane web stranice je na vlastiti rizik korisnika.

 

8. Izmjene

SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. može izmijeniti ove uvjete pružanja usluge za svoje web stranice u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Koristeći ovu web stranicu slažete se da ćete biti vezani trenutnom verzijom ovih Uvjeta pružanja usluge.

 

9. Pravo upravljanja

Ovi se uvjeti uređuju i tumače u skladu sa zakonima grada Koprivnice, Hrvatska, a Vi se neopozivo podvrgavate isključivoj nadležnosti sudova u toj državi ili mjestu.