Pronađite i preuzmite sav potreban software, alate i uputstva za vaše uređaje ovdje.
Odaberite Vaš uređaj:

SOFTWARE

UPUTE

GALERIJA

SOFTWARE

UPUTE

GALERIJA

SOFTWARE

UPUTE

GALERIJA

SOFTWARE

Noa Vision Firmware

Nadogradnja firmware-a putem USBa.
Odaberite Vaš model TV uređaja:

Nakon nadogradnje software-a provjerite
dostupnost nove verzije putem OTA-e

NOA Vision 55 LUSK
NOA Vision 55 LUSB MFD JAN 2019
NOA Vision 55 LUSB MFD SEPT 2018
NOA Vision 50 LUSK
NOA Vision 50 LUSB
NOA Vision 43 LFSK
NOA Vision 43 LFSB
NOA Vision 32 LHXK
NOA Vision 32 LHXB

Noa Vision zakrpe

Aplikacije za Smart TV

Nadogradnja APK aplikacija putem USBa.
Odaberite aplikaciju te slijedite priložene upute.

YOUTUBE 2.02.08 USB Nadogradnja
NETFLIX Nadogradnja

UPUTE

Uputstva za nadogradnju SW

Uputstva za nadogradnju 55LUSB / LUSK

Uputstva za nadogradnju 50LUSB / LUSK

Uputstva za nadogradnju 43LFSB / LFSK

Uputstva za nadogradnju 32LHXB / LHXK

Korisničke upute

Korisničke upute 55LUSB / LUSK

Korisničke upute 50LUSB / LUSK

Korisničke upute 43LFSB / LFSK

Korisničke upute 32LHXB / LHXK

GALERIJA

Galerija slika

Galerija slika 55LUSK

Galerija slika 55LUSB

Galerija slika 50LUSK

Galerija slika 50LUSB

Galerija slika 43LFSK

Galerija slika 43LFSB

Galerija slika 32LHXK

Galerija slika 32LHXB

SOFTWARE

UPUTE

GALERIJA

SOFTWARE

UPUTE

GALERIJA