Ovdje možete pronaći i preuzeti sav potreban software, i uputstva za vaše uređaje:

FIRMWARE 32"

32" - NOA N32LHXK

 • PREUZIMANJE – N32LHXK
 • Datum:
 • Verzija:
 • MFD:
 • MD5:

32" - NOA N32LHXB

 • PREUZIMANJE – N32LHXB
 • Datum:
 • Verzija:
 • MFD:
 • MD5:

32" - NOA N32LHXS

 • PREUZIMANJE – N32LHXB
 • Datum:
 • Verzija:
 • MFD:
 • MD5:

32" - NOA N32LHOS

 • PREUZIMANJE – N32LHOS
 • Datum:
 • Verzija:
 • MFD:
 • MD5:

32" - NOA N32LHPS

 • PREUZIMANJE – N32LHPS
 • Datum:
 • Verzija:
 • MFD:
 • MD5:

32" - NOA N32LHXW

 • PREUZIMANJE – N32LHXW
 • Datum:
 • Verzija:
 • MFD:
 • MD5:

32" - NOA N32LHNW

 • PREUZIMANJE – N32LHNW
 • Datum:
 • Verzija:
 • MFD:
 • MD5:

FIRMWARE 40" 42" 43"

40" - NOA N40LFOS

 • PREUZIMANJE – N40LFOS MFD February 2020
 • Datum: 10-April-2020
 • Verzija: SDA20040165
 • MFD: February 2020
 • MD5:

 

 • PREUZIMANJE – N40LFOS MFD February 2020
 • Datum: 13-October-2020
 • Verzija: SDA20100103
 • MFD: July 2020
 • MD5:

 

Prije preuzimanja obavezno provjerite Model TV uređaja te MFD datum proizvodnje, te ovisno o modelu i MFD datumu preuzmite odgovarajući software.
Smartphone i tablet Servis ne odgovara za kvarove i greške nastale instalacijom pogrešnog firmware-a.

42" - NOA N42LFXS

 • PREUZIMANJE – N42LFXS
 • Datum:
 • Verzija:
 • MFD:
 • MD5:

42" - NOA N42LFPS

 • PREUZIMANJE – N42LFPS
 • Datum:
 • Verzija:
 • MFD:
 • MD5:

43" - NOA N43LFSK

 • PREUZIMANJE – N43LFSK
 • Datum: 26-December-2018
 • Verzija: SDA18120350
 • MFD:
 • MD5:

 

Nakon instalacije, obavezno spojite uređaj na internet te preuzmite dostupno OTA ažuriranje.

43" - NOA N43LFSB

 • PREUZIMANJE – N43LFSB
 • Datum: 13-July-2019
 • Verzija: SDA19060501
 • MFD:
 • MD5:

 

Nakon instalacije, obavezno spojite uređaj na internet te preuzmite dostupno OTA ažuriranje.

FIRMWARE 50" 55"

50" - NOA N50LUSK

 • PREUZIMANJE – N50LUSK
 • Datum: 25-December-2018
 • Verzija: SDA18120342
 • MFD:
 • MD5:

 

Nakon instalacije, obavezno spojite uređaj na internet te preuzmite dostupno OTA ažuriranje.

50" - NOA N50LUSB

 • PREUZIMANJE – N50LUSB MFD 2018/2019
 • Datum: 26-March-2018
 • Verzija: SDA19030392
 • MFD: Models 2018/2019
 • MD5:

 

 • PREUZIMANJE – N50LUSB MFD 2020/2021
 • Datum: 26-January-2021
 • Verzija: SDA21010505
 • MFD: Models 2020/2021
 • MD5:

 

Nakon instalacije, obavezno spojite uređaj na internet te preuzmite dostupno OTA ažuriranje.

Prije preuzimanja obavezno provjerite Model TV uređaja te MFD datum proizvodnje, te ovisno o modelu i MFD datumu preuzmite odgovarajući software.
Smartphone i tablet Servis ne odgovara za kvarove i greške nastale instalacijom pogrešnog firmware-a.

55" - NOA N55LUSK

 • PREUZIMANJE – N55LUSK
 • Datum: 25-December-2018
 • Verzija: SDA18120348
 • MFD:
 • MD5:

 

Nakon instalacije, obavezno spojite uređaj na internet te preuzmite dostupno OTA ažuriranje.

55" - NOA N55LUSB

 • PREUZIMANJE – N55LUSB MFD January 2019
 • Datum: 29-March-2019
 • Verzija: SDA19030394
 • MFD: January 2019
 • MD5:

 

 • PREUZIMANJE – N55LUSB MFD  August 2018
 • Datum: 27-November-2018
 • Verzija: SDA19030394
 • MFD: August 2018
 • MD5:

 

Nakon instalacije, obavezno spojite uređaj na internet te preuzmite dostupno OTA ažuriranje.

Prije preuzimanja obavezno provjerite Model TV uređaja te MFD datum proizvodnje, te ovisno o modelu i MFD datumu preuzmite odgovarajući software.
Smartphone i tablet Servis ne odgovara za kvarove i greške nastale instalacijom pogrešnog firmware-a.

55" - NOA N55LUST

 • PREUZIMANJE – N55LUST
 • Datum: 25-July-2020
 • Verzija: SDA20070577
 • MFD:
 • MD5:

 

Nakon instalacije, obavezno spojite uređaj na internet te preuzmite dostupno OTA ažuriranje.

FIRMWARE 65" 75"

65" - NOA N65LUPS

 • PREUZIMANJE – N65LUPS
 • Datum: 13-August-2020
 • Verzija: SDA20080298
 • MFD:
 • MD5:

65" - NOA N65LUPZ

 • PREUZIMANJE – N65LUPZ
 • Datum:
 • Verzija:
 • MFD:
 • MD5:

FIRMWARE

NOA DZ-021 - Basic Firmware

PREUZIMANJE – NOA DZ-021 – Basic Model

 • Samo za NOA DZ021 uređaje bez MeeCast.
 • Datum: 07-May-2021
 • Verzija: MAY72021R583M
 • MD5: A449B3DE9A501A26EEA86586D072F613

 

NOA DZ-021 - MeeCast Firmware

PREUZIMANJE – NOA DZ-021 – MeeCast Model

 • Samo za NOA DZ021 uređaje sa MeeCast.
 • Datum: 10-November-2020 (for 2021 Batch)
 • Verzija: NOV102020R505M
 • MD5: FDF2E212612A5E3ADC5E9AF497818C13

 

NOA DZ-024 - MeeCast Firmware

PREUZIMANJE – NOA DZ-024 – MeeCast Model

 • Samo za NOA DZ024 uređaje sa MeeCast.
 • Datum:
 • Verzija:
 • MD5:

 

Vision GS-T168HEVC - Firmware

PREUZIMANJE – Vision GS-T168HEVC Model

 • Samo za Vision GS-T168HEVC
 • Upute za nadogradnju se nalaze u korisničkom priručniku

 

KORISNIČKE UPUTE

Kratka uputstva - Uređaj

PREUZIMANJE –  DZ024 Priručnik

 • Samo za NOA DZ024 uređaje
 • Dostupni jezici: Engleski, Hrvatski

 

PREUZIMANJE –  DZ021 Priručnik

 • Samo za NOA DZ021 uređaje
 • Dostupni jezici: Engleski, Hrvatski

Kratka uputstva - MeeCast

PREUZIMANJE –  Meecast Priručnik

 • Samo za NOA DZ*** uređaje sa MeeCast
 • Dostupni jezici: Engleski, Hrvatski

Kratka uputstva - Firmware

Aftersales firmware:

 • Pripremite FAT32 USB stick ne veći od 16GB.
 • Kopirajte ForceUpgradeApp.bin na SB Stick.
 • Priključite USB stick u prednji USB priključak.
 • Odspojite i isključite uređaj iz električne mreže.
 • Spojite uređaj u struju, pojavit će se plavi zaslon.
 • Pričekajte da se završi ažuriranje plavog zaslona.
 • Vratiti na tvorničke postavke nakon ažuriranja.
 • SUSTAV>VRATI TVORNIČKI ZADANE POSTAVKE
 • Ponovno podesite Vaš DVBT2 Prijamnik

 

Mass Production firmware:

 • Pripremite FAT32 USB stick ne veći od 16GB.
 • Kopirajte MP firmware na USB Stick.
 • Priključite USB stick u prednji USB priključak.
 • Otvorite SUSTAV>AŽURIRANJE SOFTVERA>USB.
 • Odaberite software sa USB-a i potvrdite sa OK.
 • Pričekajte da se završi ažuriranje plavog zaslona.
 • Vratiti na tvorničke postavke nakon ažuriranja.
 • SUSTAV>VRATI TVORNIČKI ZADANE POSTAVKE
 • Ponovno podesite Vaš DVBT2 prijamnik

 

Prije preuzimanja obavezno provjerite model DVB-T2 uređaja te ovisno o modelu preuzmite odgovarajući software. Preporučena je nadogradnja sa “Aftersales firmware” koji se nalazi u ZIP arhivi koju ste preuzeli. Smartphone i tablet Servis ne odgovara za kvarove i greške nastale instalacijom pogrešnog firmware-a. Značajka MeeCast radi samo na uređajima sa MeeCast oznakom.

UČESTALA PITANJA

Kako podesiti WiFi

WiFi USB dongle uređaji trećih strana su dostupni kao opcionalna dodatna oprema te ne dolaze sa uređajem. NOA DVB-T2 prijemnici su kompatibilni samo s USB WiFi Dongle uređajima koji su bazirani na MT7601 wireless chipsetu (kao što je, na primjer: TPLink TL-WN727N rev 4.1). Prije kupovine takvog ili sličnog uređaja posavjetujte se s vašim trgovcem/dobavljačem. Informacija o WiFi chipsetu se obično nalazi na poleđini pakiranja. Smartphone i tablet servis ne odgovara za materijalnu ili financijsku štetu uzrokovanu kupovinom krivog WiFi dongle uređaja.

 

Umetnite MT7601 WiFi dongle u prednji USB utor. Otvorite IZBORNIK>SUSTAV>MREŽNE POSTAVKE
U vrsti veze prebacite stavku LAN na WiFi. Otvorite ponuđene WiFi postavke , te se spojite na vašu WiFi mrežu.

 

Uređaj mi ne vidi WiFi mreže

 • Provjerite da li je Vaš WiFi internet pristupnik u dosegu signala
 • Provjerite da li je WiFi mreža upaljena na vašem pristupniku
 • Provjerite da li koristite WiFi dongle s MT7601 chipsetom

YouTube je prestao s radom

Ako želite koristiti mrežnu aplikaciju YouTube na prijemniku, možda ćete trebati ažurirati YouTube
API ključ kada ključ zastari. Možete stvoriti vlastiti YouTube API ključ i izravno ga spremiti na svoj TV
prijemnik putem aplikacije MeeCast.

Izradite novi YouTube API ključ:

 1. Pristupite Google Dev Konzoli s Vašim Google računom
 2. Kreirajte novi projekt
 3. Omogućite “YouTube Data API V3”
 4. Izradite novi YouTube API ključ
 5. Zapišite i spremite svoj YouTube API ključ za buduću upotrebu

Napomena: Ako naiđete na probleme, provjerite Googleovu pomoć kako pravilno kreirali YouTube API ključ.

 

Ažurirajte YouTube API ključ DVB-T prijemnika putem MeeCast aplikacije.

 1. Povežite mobilni telefon/tablet i DVB-T prijemnik u istu kućnu mrežu.
 2. Pristupite Google Dev Konzoli s Vašim Google računom
 3. Kopirajte YouTube API Ključ stvoren u gornjem koraku i zalijepite ga u MeeCast [YouTube API]
 4. Spremite YouTube API ključ u svoj prijemnik potvrdom na OK
 5. Vaš YouTube API ključ sada bi trebao biti ažuriran
 6. Vratite DVB-T uređaj na tvorničke postavke

Važno: Vaš YouTube API ključ je tajni, čuvajte ga i ne dijelite ga nikome. NOA DVB-T Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve štete nastale zloupotrebom YouTube API ključa. Za Više informacija provjerite vaš MeeCast korisnički priručnik

Ne radi mi MeeCast značajka

Ne radi mi MeeCast značajka

 • Preuzmite i snimite MeeCast Aplikaciju s Trgovine Play
 • Provjerite da li je Vaš DVB-T prijamnik spojen na lokalnu mrežu putem Ethernet LAN kabla ili WiFI MT7601 USB dongle.
 • DVB-T2 prijemnik i MeeCast uređaj (mobitel, tablet) moraju biti spojeni na istu lokalnu ili WiFi mrežu
 • Otvorite MeeCast aplikaciju na mobitelu ili tabletu, otvorite stavku DEVICE
 • Vaš DVB-T prijemnik bi trebao biti vidljiv, kliknite na njega da ga aktivirate.

 

Za Više informacija provjerite vaš MeeCast korisnički priručnik

VAŽNO: Prije preuzimanja obavezno provjerite Model TV uređaja te MFD datum proizvodnje, te ovisno o modelu i MFD datumu preuzmite odgovarajući software.
Smartphone i tablet Servis ne odgovara za kvarove i greške nastale instalacijom pogrešnog firmware-a.

IMPORTANT: Before downloading, be sure to check the TV model and MFD production date, and depending on the model and MFD date, download the appropriate software.
Smartphone and Tablet Service is not responsible for malfunctions and errors caused by installing the wrong firmware