Ukoliko vam se dogodi da Vaš uređaj prestane raditi uslijed mehaničkog kvara ili nekog drugog kvara, Dovoljno je da nas kontaktirate za daljnji postupak prijave uređaja na servis. Kontaktirati nas možete telefonom putem korisničke podrške: +385 (0)800 10 18 ili e-mailom: [email protected]
Uređaj možete prijaviti putem jednog od obrazaca na službenim stranicama servisa, slanjem e-pošte na [email protected] ili jednostavno putem telefona korisničke podrške. Ovisno o načinu na koji ćete nas kontaktirati naši operateri će vam se odgovoriti u najkraćem mogućem roku i uputiti Vas na daljnji korak za postupak servisiranja uređaja.
Uz uređaj je potrebno priložiti kompletnu dokumentaciju (račun, jamstveni list, dokumentaciju osiguranja ukoliko je uređaj osiguran) originalnu ambalažu i pripadajući pribor, opis kvara i Vaše podatke. Uređaj možete osobno donijeti u maloprodaju u kojoj ste ga kupili, tj. ovlaštenog prodajnog ili ga možete osobno donijeti u jedan od naših servisnih centara. Ukoliko je potrebno možete ga poslati u naše servisne centre nekom od kurirskih služba o Vašem trošku.
Nakon što zaprimimo Vaš uređaj, obučeni tehničar će započeti dijagnostiku. Servis ima razumni rok popravljanja uređaja koji iznosi 45 dana, iznimno ako se radi o osiguranim uređajima (NPC – Noa Premium Care, Platinum osiguranje, Partum osiguranje) kod kojih se dijagnostika i servis odrađuje u roku od 48 sati.
Nakon dijagnostike, naše osoblje će vas kontaktirati za potvrdu servisa, izradu ponude i uplatu ukoliko se radi o mehaničkom oštećenju.
Početak servisa uređaja se ne vrši dok se ne izvrši uplata od strane Kupca. Nakon izvršene uplate te potvrde iste kreće se sa servisnom procedurom.
Ukoliko odustanete od servisa uređaj vraćamo u ovlašteno prodajno mjesto ili u mjesto od kuda ste ga poslali. Ako je uređaj zaprimljen osobno, a radi se o mehaničkom oštećenju te odustanete, dužni ste platiti uslugu dijagnostike u iznosu od 50,00 kn na koju pristajete potpisom na servisni ugovor te je na naznačena na istom.
Pri završetku servisa naši operateri će vas obavijestiti o završenom servisu pozivom ili sms porukom.
Kada se izvrše svi potrebni popravci / zamjene, pakiramo Vaš uređaj u osigurani paket i nastojimo Vam ga dostaviti već sljedećeg dana! Postoji mogućnost da osobno podignete uređaj jednom od naših prodajnih ili servisnih centara.
Ukoliko stranka ne preuzme popravljeni nakon 45 dana, uređaj postaje vlasništvo servisa te se odlaže u elektronički otpad.
Korisnici s aktivnom NOA premium care uslugom dobivaju prioritetni status u servisu, čime se jamči 48 sati od odobravanja popravka do završetka servisa. Vrijeme popravka uređaja podrazumijeva vrijeme rada servisera, odnosno kreće od dostave uređaja u servis i odobravanja popravka unutar okvira PCWE usluge, te završava obavještavanjem korisnika o završenom servisu. Eventualne konzultacije i čekanja npr. na odgovor kupca ne spadaju u vrijeme popravka. Kupnjom smartphone uređaja iz NOA ELEMENT serije uživate pogodnost NOA PREMIUM CARE usluge.Za ostvarenje, nije potrebna dodatna aktivacija niti registracija uređaja. Troškovi dostave i transporta nisu pokriveni ovom uslugom. Štetu je potrebno prijaviti unutar 10 dana od njenog nastanka. S novom revizijom općih uvjeta, od 01.02.2019 PremiumCare usluga se više ne odnosi na NOA ELEMENT H seriju uređaja.