Učestala pitanja - Hardware

Sukladno uvjetima jamstvenog lista u kojem je navedeno jamstvo neće biti uvaženo ukoliko je nakon pregleda utvrđeno oštećenje koje je nastalo grubim djelovanjem na uređaj tj. djelovanjem sile (uključujući, bez ograničenja, oštećenja nastala od oštrih predmeta, savijanjem, stiskanjem ili padom itd.) nažalost, prisutnost spomenutog oštećenja nismo u mogućnosti otkloniti unutar jamstvenih okvira.
Kod problema uređaja sa punjenjem, potrebno je napraviti nekoliko provjera. Za početak je potrebno uređaj probati puniti sa drugim punjačem kako bi se isključila greška punjača. Nakon toga može se provjeriti pomicanje konektora na uređaju. Ako se konektor pomiče, postoji mogućnost mehaničkog oštećenja istog.
Najvjerojatnije se radi o prljavim kontaktima na SIM kartici ili na bateriji. Potrebno je lagano očistiti kontakte baterije i SIM kontakte koristeći štapić za čišćenje uha. Štapić ne umakati ni u kakve tekućine.

Učestala pitanja - Software

Kod brzog pražnjenja baterije molim obratite pozornost da GPS, Wi-Fi, data i Bluetooth prazne bateriju vrlo brzo. Po mogućnosti koristiti ih odvojeno umjesto držati sve uključeno kada se ne koriste.
Da bi Vam radio promet podataka potrebno je u izborniku Postavke/Više/Mobilne mreže/Pristupne točke dodati pristupnu točku Vašeg tele operatera. Postavke pristupnih točaka potražite na web stranicama Vašeg operatera.
Kod problema sa spajanjem uređaja na Wi-Fi, ako se uređaj ne spaja na router, potrebno je uz uređaj također provjeriti i sam router. Najjednostavnije je probati spaja li se uređaj na neki drugi router.
Blokiranje uređaja i smrzavanje u radu se najčešće dešava kada se sa Trgovina Play instalira aplikacija koja je neispravna ili nije kompatibilna sa verzijom Androida u smartphone-u. Ukoliko se to dogodi u postavkama je potrebno izvršiti VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE. Razne aplikacije (Battery life saver, Battery doctor, Auto killer, Louncher, Task killer, Superuser, Whatsapp, Skype, Viber, razne antivirusne aplikacije) i igre mogu utjecati na ispravan rad uređaja i baterije, uređaj blokirati, smrzavati i gasiti ga te mogu izbrisati sistemske datoteke ili ugasiti sistemske procese tako da se operativni sistem više ne može pokrenuti.